Våre kunder

Vi har kunder fra flere ulike bransjer. Har du noen spørsmål i forhold til din bedrift? Ta kontakt!

Selskapstyper: AS/ANS/DA/EPF/Eierseksjonssameier

Virksomheter: Mindre enheter innen eiendom, investeringsvirksomhet, holdingselskaper, konsulenttjenester, eierseksjonssameier og foreninger.