IT løsning

  • ON Property. Regnskap, faktura, timeregistrering, lønn og eiendomsforvaltning:
  • Husleiekontrakter næringseiendom - faktura og felleskostnadsavregning, OCR/Avtalegiro/EHF Elektronisk fakturabehandling - invoicecenter Faktura/ligningsrapportering sameier.
  • Husleiekontrakter næringseiendom - faktura og felleskostnadsavregning, OCR/Avtalegiro/EHF
  • Elektronisk fakturabehandling - invoicecenter
  • Faktura/ligningsrapportering sameier.
  • TOTAL Årsoppgjør
  • TOTAL Aksjebok
  • TOTAL Periode
  • Avstemming- og oppfølgingssystemer i Excel/Word i en kombinasjon av egenutvikling og RNs KS komplett
  • Adimpleo AS har inngått en hosting avtale med ON Property AS. ON Property AS samarbeider med Dulram AS om leveranse av drift i Microsofts skytjeneste Azure. Avtalen sikrer at drift av våre applikasjoner, oppdateringer og sikkerhetskopiering av data ivaretas av en profesjonell aktør lokalisert utenfor våre lokaler.